Informatie A4daagse 2024

Beste wandelaars,

Op deze pagina kunnen jullie alle informatie vinden over de avond4daagse. De kosten zijn dit jaar  €5,00 per deelnemer en begeleider. Het is de bedoeling dat iedereen die meeloopt betaalt. Deze vergoeding is voor de kosten die de organisatie moet maken voor onder andere de jaarlijkse opleiding voor de verkeersregelaars, het drukwerk, de medailles, de EHBO, verzekeringen en de muziek die de lopers de laatste avond inhaalt.

De start en finish is op dinsdag en woensdag bij Sportpark De Kei en donderdag en vrijdag bij Sporthal ‘t Noorderslag, alleen op vrijdag eindigen we bij Jeha. De starttijden zijn voor de 5 kilometer om 18:15 uur en voor de 10 kilometer om 18:00 uur.

Let op! Vrijdagavond bij het defilé lopen alle deelnemers om ± 20:00 uur onder begeleiding vanaf het plein bij Jeha via de Herenstraat (vanaf de stoplichten) en Vergouwlaan naar de sporthal. Het Jeha plein is alleen toegankelijk voor de deelnemers. De toeschouwers mogen zich opstellen aan beide zijden van de Herenstraat waar de attentie gegeven kan worden.

Opgave voor de wandelaars en begeleiders kan van 2 april tot 3 mei 2024 via de “Home” pagina van deze website. Meld je zo snel mogelijk aan.

In samenwerking met de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Vereniging) kunt u zich aanmelden via de link. Dan loop je een menu door om je aan te melden en de kosten te betalen. Groepen worden op de school zelf samengesteld. Op de startavond kun je je ook altijd nog aanmelden en dan contant betalen.

Tips:

 • Bij de laatste avond hoort een bloemetje.
 • Neem niet teveel snoep/drinken mee.
 • Ouders meld je aan, zonder u hulp kan het niet doorgaan.
 • Er is een wisselbeker voor de leukst verklede groep.
 • Doe je best om deze te winnen.
 • Kijk voor leuke ideeën op http://www.avond4daagse.nl

Regels avondvierdaagse

 1. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
 2. Op advies lopen groepen rechts van de weg (in colonne). Ook mag niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag worden genomen. Groepen dienen minimaal 30 meter afstand van elkaar te houden. Het passeren van groepen is toegestaan (buiten de bebouwde kom).
 3. Let op tegemoet- en achteropkomend verkeer en hinder andere weggebruikers niet.
 4. De aanwijzingen van de organisatoren, controleurs en verkeersleiders, als zodanig herkenbaar, dienen stipt te worden opgevolgd.
 5. Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij:
  • Wanordelijk gedrag.
  • Het niet opvolgen van de aanwijzingen, genoemd onder punt 4.
  • Snelwandelen en hardlopen.
 6. Er kunnen foto’s of filmopnames worden gemaakt voor sociale media.
 7. De organisatoren van de avondvierdaagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, vermissing van eigendommen etc.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN SPORTIEVE EN GEZELLIGE AVONDVIERDAAGSE TOE MET VEEL WANDELPLEZIER!