Leiding, lesrooster, contributie

Leiding

Henny Mulder

Marjolijn Teunissen

Locatie Slagharen

Sporthal ‘t Noorderslag

Turflaan 1, Slagharen

Lesrooster

Dinsdag
15:15 – 16:05 uurKleuters
16:05 – 16:55 uurMeisjes/jongens groep 3 t/m 4
17:00 – 17:50 uurMeisjes/jongens groep 5 t/m 8
17:50 – 18:40 uurMeisjes/jongens VO 1 en 2
18:45 – 19:45 uurMeisjes/jongens VO 3 en ouder
19:45 – 20:45 uurBodygym 55+
Donderdag
15:30 – 17:00 uurSelectie t/m groep 8
17:00 – 19:30 uurSelectie VO en ouder

Contributie per 2 maanden

Leden tot 16 jaar€ 27,00
Leden van 16 jaar en ouder€ 29,00
Selectie€ 35,00
Bondscontributie leden tot 16 jaar€ 4,30
Bondscontributie leden van 16 jaar en ouder€ 5,30
Inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00

Opzegging lidmaatschap:

Opzegtermijn is één maand voor de volgende inning twee maandelijkse contributie:

Vóór: 1 febr., 1 april, 1 juni, 1 aug., 1okt., 1 dec.

Wanneer er niet voor 1 van bovenstaande data is opgezegd, wordt automatisch de 2 maandelijkse contributie geïnd, waarna het lidmaatschap stop gezet wordt.

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie beheersgvenl@gmail.com en mondeling bij de leiding.

Turnpakje en trainingspak

Eén keer per half jaar worden de turnpakjes besteld via het bestuur. Dit om de kosten per pakje zo laag mogelijk te houden. Een turnbroekje, trainingsjas en trainingsbroek kan via Prins Sport besteld worden. https://prinssport.nl/product-tag/sgvenl/

Privacyprotocol SGVenL

De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

SGVenL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Leeftijd
– E-mailadres
– Soort lidmaatschap
– Maatkleding
– Financiële betaalhistorie
– Bankrekeningnummer

Geautomatiseerde besluitvorming

SGVenL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van SGVenL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SGVenL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het ledenadministratiesysteem bevindt zich bij de KNGU en wordt door de KNGU aan de AVG aangepast gehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

SGVenL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is.

Bijvoorbeeld:

– Deelname aan evenementen en of sportwedstrijden.
– Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en/of Facebook tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Dit kan aangegeven worden via: bestuursgvenl@hotmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten aanpassen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met SGVenL: bestuursgvenl@hotmail.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SGVenL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SGVenL; bestuursgvenl@hotmail.com

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.